"Folk Nuance" Sunčev breg 2024

1. jun - 30. septembar 2024

VII međunarodni festival "Folk nuance" bugarska 2024

Jedinstveni festival takve vrste – sastanak formacija iz inostranstva i Bugarske pod motom „Sunčev breg, Lozenec, Kiten, Carevo, Primorsko – pevajmo, igrajmo i more razigrajmo“ OTVORENI TERMINI 01.06. – 30.09. 2024. – SUNČEV BREG, KITEN, LOZANEC, PRIMORSKO, CAREVO

CILJEVI

– koncerti plesnih grupa, folklornih ansambala, klubova, horova, vokalnih grupa, solista, trubačkih orkestara sa Mažoretama, izvođača narodne pesme i igre;
– izraz umetnika koji izražavaju nacionalni identitet kroz narodne pesme, kostime i zanate;
– mogućnosti za razvoj i novo tumačenje folklora u savremenim životnim uslovima;
– specijalni sastanci dečijih grupa za razmenu poseta i narodnih tradicija u folkloru;
– sastanci i radionice sa pevačima, plesačima, narodnim instrumentima i kostimima, majstorima;

izložbe radova iz izrade;
razmena ideja u oblasti narodne umetnosti i načina života;
– obezbediti učesnicima iz svake starosne grupe da se sastanu i uspostavljaju kontakt za interakciju i komunikaciju na osnovu folklora;
– Stvaranje profesionalnog video zapisa za svakog učesnika;

СЦЕНИ ЗА КОНЦЕРТИ

aMFITEATAR NESEBAR

ATRIUM CENTAR NESEBAR

Галерия със снимки

z